Obchodní podmínky


OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnostiVeronika Jarolímová
se sídlem Generála Janouška 17, Praha 9, 19800                                                                              ´

Identifikační číslo: 06058311                                                                                                                              

 Základní ustanovení
1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem masážních služeb ve studiu Veroniky Jarolímové ( dále jen provozovatel ) IČ 06058311, v provozovně na Generála Janouška 17, Praha 9, 19800, a kupujícím poskytovaných služeb ( dále jen kupující ), návštěvníkem studia ( dále jen návštěvník ) a uživatelem poskytovaných služeb ( dále jen zákazník ).
1.2. Provozovatel poskytuje masážní a terapeutické služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.
1.3 Nákupem dárkového poukazu, dárkového certifikátu, nebo telefonickým objednáním konkrétního termínu projevuje kupující i zákazník svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.
2. Objednávka služeb
2.1. Termín návštěvy
Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem telefonicky nebo online.
Dohodnutý termín je závazná objednávka. Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy zákazníka rezervuje příslušný čas terapeuta, kapacitu a předepsanou temperaci studia.
2.2. Přeobjednání
Pokud se z vážných důvodů nemůžete v dohodnutém termínu na termín dostavit, informujte o tom předem telefonicky, nejpozději však 24 hodin před zahájením masáže. Pozdější přeobjednání se považuje za absenci zákazníka.
2.3. Pozdní příchod
Dostaví-li se zákazník max. 15 minut po dohodnutém termínu, bude masáž provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pozdější příchod na masáž se považuje za absenci zákazníka.
2.4. Absence zákazníka
V případě nepřítomnosti nebo příchodu na masáž se zpožděním delším než 15 minut bude po zákazníkovi požadována úhrada hodnoty rezervované doby ve výši objednané masáže, případně bude rovnou odečtena z hodnoty certifikátu, poukazu nebo bonusu zdarma.
2.5. Odmítnutí masáže
Masáž může být odmítnuta v těchto případech:
a) zákazník se dostaví na masáž se zjevnými příznaky infekčních onemocnění
b) zákazník se dostaví na masáž v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
c) zákazník se dostaví na masáž se zdravotními problémy medicínského charakteru
d) zákazník se dostaví na masáž v nevyhovujícím hygienickém stavu
e) zákazník se během objednávání termínu masáže vyjadřuje nepřístojným způsobem
2.6. Předčasné ukončení masáže
Masáž může být předčasně ukončena, pokud se:
a) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění, nebo
b) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek, nebo
c) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů, nebo
d) během masáže bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem

2.7. Provozovatel však za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před masáží, během masáže i po masáži neručí. (Například pokud byste si sundali šperk, není v naší moci neustále hlídat, zda někde nezůstalo něco odložené a zapomenuté. 
2.8. Informovaný souhlas zákazníka
Zákazník je před první masáží instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Pokud se rozhodne masáž podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.
2.9. Ceník masáží
Ceník masáží je k nahlédnutí ve studiu, v místě prodeje dárkových poukazů a na webových stránkách provozovatele. Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do pátku.  
3. Reklamace služeb
Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává ústně a bezprostředně po nebo při masáži. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

V Praze  dne 1.6.2018